Retningslinier for covid-19 og basketball

 

Retningslinjer for baskettræning og kamp

Vi har langsomt åbnet op for sporten, efter den totale nedlukning i foråret. Her er de seneste retningslinjer.

Retningslinjer for genåbning af al idræt DIF og DGI.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DIF/DGI's retningslinjer, tilpasset basketball.

 

Den korte version:

 

  • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt (men bør minimeres)
  • Der må bruges fælles bolde og udstyr, som skal afsprittes ofte
  • Husk god håndhygiejne
  • Max 50 personer samlet ad gangen
  • Det anbefales ikke at der åbnes for tilskuere til bredde- og ungdomskampe
  • Flere kommuner* anbefaler at man udskyder sociale arrangementer indtil videre. Dette gælder også basketballklubber.
  • Ved tilskuersport er tallet 500 personer, med en lang række restriktioner. Det anbefales at tilskuersport i baketball regnes for de to øverste rækker i seniorturneringen.
  • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe
  • Følg altid de lokale kommunale retningslinjer

 

De steder hvor forsamlingsforbuddet er 50, skal arrangørerne være ekstra opmærksomme på at holde sig under. Dette bør kunne lade sig gøre også for 4 holds grand prix stævner, men vil sandsynligvis medføre begrænsninger for adgang for forælde osv. 
 

Stort medlemstilgang Lukker for tilmeldinger

Manglen på trænere og haltid tvinger os til at lukke for tilmeldinger i ungdomsrækkerne.
Vi har i øjeblikket overbookede hold grundet stor medlemstilgang, og må desværre sige nej til flere og henvise til venteliste, hvilket vi aldrig tidligere har oplevet.

 

Sæsonstart 2020 udsat se nedenstående

Velkommen til sæson 2020/2021

 

Der tages forbehold, Rosborghallen åbner først primo september, grundet covid19

Første træning er pt.
 
U11 onsdag den 9. September 

U13 mandag den 7. September

U15 mandag den  7. September

U17, U19 Torsdag den 3. September

Senior Herrer torsdag den 3. September

Old Boys Herrer onsdag den 2. September 

U17 og Senior Damer onsdag den 9. September

 

Se træningstiderne http://www.vejlebasket.dk/index.php/traeningstide

Pbv

2019-2020 Sæsonen stopper nu og starter medio august

Til alle medlemmer

Det er med beklagelse at vi ikke kunne afslutte sæsonen ordentligt tænker på at det altid er bedst at ses i hallen og sige til hinanden vi ses efter sommerferien.

Dette gik ikke i som forventet grunder Corona krisen, men jeg vil blot herigennem sige tak for denne sæson, der desværre ikke kunne færdig spilles ej heller de sidste træninger kunne gennemføres, håber alt vel og forståelse, Bent og undertegnede ønsker jer en god sommer og så ses vi forhåbentligt  til den nye sæson primo/medio august, hvis ikke regeringen ænder dette.

vh

Henning Sund

Sæson 2019-2020 afsluttes hermed lidt tidl. end vi havede håbet

Opdatering om den resterende sæson i DBBF's turnering

 

DBBFs Bestyrelse har på sit møde den 24. marts taget stilling til den forsatte turneringsdrift i sæsonen 2019-20, set i lyset af de nyeste meldinger fra myndighederne omkring Corona/Covid-19.

 
Basketligaen og Dameligaen

Som tidligere meddelt er alle resterende kampe og slutspil annulleret.
Medaljer uddeles ud fra slutstillingen i grundspillet for damerne, og for herrerne den nuværende stilling i grundspillet, korrigeret for antal spillede kampe (sejrskvotient)
 

Danmarksmesterskaber for Ungdom (U19, U17, U15)

 
Alle evt. tilbageværende planlagte kampe i rækkernes grundspil annulleres, og nuværende planlagte slutspilsmodeller annulleres også, som de er beskrevet nu.
 
Endelig beslutning omkring eventuel afvikling af UDM i en eller anden form, er udskudt til april. Seneste deadline er 30. april, hvor også FIBAs beslutning om U-EM m.v. er kendt.
 
Hvis der gives tilladelse, vil der arrangeres et UDM i Final Four format el. lign. i starten af juni, for aldersgrupperne U19, U17, U15. Af hensyn til skadesrisiko efter en længere pause vil holdene få mindst tre uger til at forberede sig.
 
Hvis ikke myndighederne pr. 30 april. utvetydigt har givet tilladelse til at spille basketball fra midten af maj, aflyses også dette slutspil. I givet fald vil medaljer uddeles efter samme princip som for ligaerne.
 
Mere information om disse planer til evt. deltagere udsendes fra DBBF i løbet af de næste uger.
 

Alle øvrige rækker

 
Alle øvrige rækker (inkl. 1. division, 2. division, øvrige seniorrækker, øvrige ungdomsrækker Mester/A/B, Grand Prix m.v.) lukkes ned nu, og alle eventuelle slutspil i disse rækker annulleres.
 
Rækkevindere kåres efter samme princip som for ligaerne.
 

Op- og nedrykning samt rækkesammensætning

I rækker hvor slutplacering kan få betydning for op/nedrykning eller rækkesammensætning i næste sæson, vil en korrigeret slutstilling fra grundspillet i de enkelte rækker ultimativt blive anvendt (sejrskvotient), men DBBF vil ekstraordinært åbne for muligheden at hold der på papiret havde mulighed for at rykke op, eller mulighed for at undgå nedrykning, kan ansøge om at rykke op/forblive.