Stadig pladser for nye medlemmer

Hej du kan stadig nå at komme på et hold inden vi går på sommerferie. 

Kom og prøv et par gange inden du registre dig her på siden. 

Se træningstider og mød bare op i hallen så skal vi nok tage pænt imod :) 

Hilsen

Henning

Juleferie fra 22.dec. - 4.jan

Bestyrelsen ønsker dig og din famile en rigtig god jul samt et godt nytår.

Sidste træning i 2014 er torsdag den 18. december

Vi ses efter ferien.  U14, U16 og U19 starter først igen torsdag den 8. januar

pbv

Henning Sund

Lundaspelen jan. 2nd-5th 2015

Vejle U19 Herrer tilmeldt Lundaspelen 2015 i Sverige.

Vi forventer at deltage med 8-12 personer.

Generalforsamæing afholdt !

Generalforsamlingen blev afholdt 1.okt. 19.00

Beretning og regnskab blev hermed godkendt.

Der var genvalg til Marianne Petersen, Allan Pedersen og Henning Sund.

Camilla Larsen blev valgt som ny suppleant. 

Tak til de "2",  Lars Ammitsbøl og Christopher Peterson.   

 

Generalforsamling ´14

Generalforsamling

 

Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 19.00

NørremarkshallenDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

 

a.Valg af dirigent.

 

b.Formandens beretning.

 

c.Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse pr. 30. juni til godkendelse.

Endvidere fremlæggelses af budget for den følgende sæson til godkendelse

 

d.Valg af bestyrelse, samt suppleanter.

Formand: Henning Sund,  på valg

Næstformand: Bent Nielsen, ikke på valg

Kasser: Michael Beck,  ikke på valg

Menig medlem: Allan Pedersen, på valg

Menig medlem: Marianne Petersen, på valg

1. suppleant Martin Pedersen på valg

2. suppleant Vakant

 

e.Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Peter Lorentsen, på valg

Revisorsuppleant: Vakant

 

f.Fastsættelse af kontingenter samt gebyrer for den kommende sæson.

 

g.Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)

 

h.Eventuelt.
På foreningens vegne

 

Henning Sund

Formand