Generalforsamæing afholdt !

Generalforsamlingen blev afholdt 1.okt. 19.00

Beretning og regnskab blev hermed godkendt.

Der var genvalg til Marianne Petersen, Allan Pedersen og Henning Sund.

Camilla Larsen blev valgt som ny suppleant. 

Tak til de "2",  Lars Ammitsbøl og Christopher Peterson.   

 

Generalforsamling ´14

Generalforsamling

 

Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 19.00

NørremarkshallenDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

 

a.Valg af dirigent.

 

b.Formandens beretning.

 

c.Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse pr. 30. juni til godkendelse.

Endvidere fremlæggelses af budget for den følgende sæson til godkendelse

 

d.Valg af bestyrelse, samt suppleanter.

Formand: Henning Sund,  på valg

Næstformand: Bent Nielsen, ikke på valg

Kasser: Michael Beck,  ikke på valg

Menig medlem: Allan Pedersen, på valg

Menig medlem: Marianne Petersen, på valg

1. suppleant Martin Pedersen på valg

2. suppleant Vakant

 

e.Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Peter Lorentsen, på valg

Revisorsuppleant: Vakant

 

f.Fastsættelse af kontingenter samt gebyrer for den kommende sæson.

 

g.Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)

 

h.Eventuelt.
På foreningens vegne

 

Henning Sund

Formand 

 

Herrerne tilbage i 2. division 2014/15

Vejle Basketball Klub er tilbage i 2. division Herrer. 

Klubben har taget imod tilbuddet om oprykning til 2. division. Hvilket betyder ar der er 12 hold i sæson 2014-15.

Vi mener det vil gavne klubbens herreafdeling og hermed igen få gang i medlemmerne så vi igen kan tilmelde et ekstra herrehold i turneringen.

God sommerferie

pbv

Henning Sund

 

 

 

 

 

Pokalfinaler i Horsens Forum

Søndag den 19. januar 2014

spilles DBBF's Dame og Herre pokalfinaler

i Forum Horsens. Kl. 12.00 og 14.45

 

Basketball-Sæsonen 2013/14

Vejle Basketball Klub byder igen velkommen til en ny sæson.  

Jeg vil byde jeg velkommen til en ny og spændende sæson. 

Vi har i år ændret lidt på vores træningstider. Jeg vil igen i år opfordre medlemmerne til tidlig fremmøde af hensyn til holdtilmelding.  

Sidste var der pæn fremgang i ungdomsrækkerne og det bliver derfor glædelig gensyn med mange igen.Som i ved er trænergerningen ikke det nye spillere har i tankerne derfor vil jeg opfordre til hvis du går rundet med tankerne på at hjælpe til som træner så giv endelig lyd.  

Der vil som tidligere være mulighed for at ungdomshold hold har mulighed for deltagelse, med klubstøtte, til Lundaspelen i Sverige eller evt. anden turnering. 

 

Træningsstart

Senior, U21, torsdag den 15. august 2013  Rosborghallen

U18 og U16 starter torsdag den 15. august 2013  Rosborghallen

U14, U12, U10 og U8 starter mandag den 26. august 2013 Rosborghallen.

 

Vi forventer tilmelding i følgende rækker

HOLD                                                                       Træner                                                                    

3. divison herrer/U21:                    Henrik Niebuhr  

Serie 2 herrer/U21                         Martin Frø Pedersen                           

U18/U16 Herrer:                            Bent Nielsen 

U14 Drenge/Piger:                        Henning Sund                                                          

U12/U10 Drenge/Piger:                 Allan Pedersen 

U8 Micro                                        MariannePetersen 

Senior Damer:                               Marianne Petersen  

 

Vel mødt til en ny og spændende sæson.

På foreningens vegne

Henning Sund

formand

På foreningens vegne

Henning Sund

formand