Ordinær Generalforsamling 1.dec kl. 19.00

Der indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 1.12.2020 kl 19.00

Generalforsamling afholdes efter tidl. udsættelse grundet de uheldige omstændigheder vedr. Corona'en.

Sted: Nørremarkshallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der skal gøres opmærksom på af gældende Covid-19 regler overholdes dvs. max 50 personer.

 

 

 

Retningslinier for covid-19 og basketball

 

Retningslinjer for baskettræning og kamp

Vi har langsomt åbnet op for sporten, efter den totale nedlukning i foråret. Her er de seneste retningslinjer.

Retningslinjer for genåbning af al idræt DIF og DGI.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DIF/DGI's retningslinjer, tilpasset basketball.

 

Den korte version:

 

  • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt (men bør minimeres)
  • Der må bruges fælles bolde og udstyr, som skal afsprittes ofte
  • Husk god håndhygiejne
  • Max 50 personer samlet ad gangen
  • Det anbefales ikke at der åbnes for tilskuere til bredde- og ungdomskampe
  • Flere kommuner* anbefaler at man udskyder sociale arrangementer indtil videre. Dette gælder også basketballklubber.
  • Ved tilskuersport er tallet 500 personer, med en lang række restriktioner. Det anbefales at tilskuersport i baketball regnes for de to øverste rækker i seniorturneringen.
  • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe
  • Følg altid de lokale kommunale retningslinjer

 

De steder hvor forsamlingsforbuddet er 50, skal arrangørerne være ekstra opmærksomme på at holde sig under. Dette bør kunne lade sig gøre også for 4 holds grand prix stævner, men vil sandsynligvis medføre begrænsninger for adgang for forælde osv. 
 

Stort medlemstilgang Lukker for tilmeldinger

Manglen på trænere og haltid tvinger os til at lukke for tilmeldinger i ungdomsrækkerne.
Vi har i øjeblikket overbookede hold grundet stor medlemstilgang, og må desværre sige nej til flere og henvise til venteliste, hvilket vi aldrig tidligere har oplevet.

 

Sæsonstart 2020 udsat se nedenstående

Velkommen til sæson 2020/2021

 

Der tages forbehold, Rosborghallen åbner først primo september, grundet covid19

Første træning er pt.
 
U11 onsdag den 9. September 

U13 mandag den 7. September

U15 mandag den  7. September

U17, U19 Torsdag den 3. September

Senior Herrer torsdag den 3. September

Old Boys Herrer onsdag den 2. September 

U17 og Senior Damer onsdag den 9. September

 

Se træningstiderne http://www.vejlebasket.dk/index.php/traeningstide

Pbv

2019-2020 Sæsonen stopper nu og starter medio august

Til alle medlemmer

Det er med beklagelse at vi ikke kunne afslutte sæsonen ordentligt tænker på at det altid er bedst at ses i hallen og sige til hinanden vi ses efter sommerferien.

Dette gik ikke i som forventet grunder Corona krisen, men jeg vil blot herigennem sige tak for denne sæson, der desværre ikke kunne færdig spilles ej heller de sidste træninger kunne gennemføres, håber alt vel og forståelse, Bent og undertegnede ønsker jer en god sommer og så ses vi forhåbentligt  til den nye sæson primo/medio august, hvis ikke regeringen ænder dette.

vh

Henning Sund