Sommerferie 2021

Vi forventer basket opstart medio august for senior

og primo september for ungdom.

pbv

God ferie