Retningslinier for covid-19 og basketball

 

Retningslinjer for baskettræning og kamp

Vi har langsomt åbnet op for sporten, efter den totale nedlukning i foråret. Her er de seneste retningslinjer.

Retningslinjer for genåbning af al idræt DIF og DGI.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DIF/DGI's retningslinjer, tilpasset basketball.

 

Den korte version:

 

  • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt (men bør minimeres)
  • Der må bruges fælles bolde og udstyr, som skal afsprittes ofte
  • Husk god håndhygiejne
  • Max 50 personer samlet ad gangen
  • Det anbefales ikke at der åbnes for tilskuere til bredde- og ungdomskampe
  • Flere kommuner* anbefaler at man udskyder sociale arrangementer indtil videre. Dette gælder også basketballklubber.
  • Ved tilskuersport er tallet 500 personer, med en lang række restriktioner. Det anbefales at tilskuersport i baketball regnes for de to øverste rækker i seniorturneringen.
  • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe
  • Følg altid de lokale kommunale retningslinjer

 

De steder hvor forsamlingsforbuddet er 50, skal arrangørerne være ekstra opmærksomme på at holde sig under. Dette bør kunne lade sig gøre også for 4 holds grand prix stævner, men vil sandsynligvis medføre begrænsninger for adgang for forælde osv.