2019 Generalforsamling

Vejle Basketball Klub.

indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.00

Nørremarkshallens Kantine

Dagsorden jvf.  gældende vedtægter

referat af generalforsamlingen 

Een enkelt fremmøde i Lars Ammitzbøll 

formandens beretning og regnskabet blev godkendt 

bestyrelsen forsætter idet der ikke var andre forslag. 

Ref Henning Sund