Generalforsamling ´14

Generalforsamling

 

Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 19.00

NørremarkshallenDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

 

a.Valg af dirigent.

 

b.Formandens beretning.

 

c.Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse pr. 30. juni til godkendelse.

Endvidere fremlæggelses af budget for den følgende sæson til godkendelse

 

d.Valg af bestyrelse, samt suppleanter.

Formand: Henning Sund,  på valg

Næstformand: Bent Nielsen, ikke på valg

Kasser: Michael Beck,  ikke på valg

Menig medlem: Allan Pedersen, på valg

Menig medlem: Marianne Petersen, på valg

1. suppleant Martin Pedersen på valg

2. suppleant Vakant

 

e.Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Peter Lorentsen, på valg

Revisorsuppleant: Vakant

 

f.Fastsættelse af kontingenter samt gebyrer for den kommende sæson.

 

g.Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)

 

h.Eventuelt.
På foreningens vegne

 

Henning Sund

Formand